Nhịp điệu và các Khuông nhạc

(7 - bình chọn)

Trong âm nhạc, một khuông là khoảng cách giữa hai vạch nhịp.

Các nhịp thường thấy là Image, ImageImage. Số trên cùng (tỉ số) cho ta biết có bao nhiêu phách trong một khuông. Số bên dưới (mẫu số) cho ta biết loại nốt nào được tính là một phách.

2 phách trong 1 khuông

Nốt đen được tính là 1 phách.

3 phách trong 1 khuông

Nốt đen được tính là 1 phách.

4 phách trong 1 khuông

Nốt đen được tính là 1 phách.

Dưới đây là các ví dụ đã được ghi phách. Bạn hãy thử tập gõ phách trong khi đếm nhịp.

Image

 

Lưu ý là luôn có một vạch nhịp Image ở đằng trước của nốt đầu tiên được đếm. Ở cuối mỗi đoạn nhạc người ta sẽ đặt một vạch nhịp kép Image.

 

MyNa - Thế giới Âm nhạc & Máy tính

Đăng nhập

Thống Kê

Đang có 11 khách và không thành viên đang online