7 nốt nhạc và phím đàn piano

(65 - bình chọn)

Chỉ có 7 ký tự để thể hiện nốt nhạc. Đó là: A B C D E F G (La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol).

Phím tận cùng bên trái của đàn piano là A. Các phím màu trắng kế bên A lần lượt là B C D E F và G. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu là A…

Hình 1

Image

Các phím trắng thì liên tục nằm sát nhau; còn các phím đen thì được sắp xếp theo nhóm, nhóm 2 phímnhóm 3 phím. Bạn hãy thử tìm tất cả các nhóm có 2 phím đen. Tiếp theo tìm tới các nhóm có 3 phím đen.

Phím trắng nằm giữa các nhóm 2 phím đen lúc nào cũng là D. Bạn thử đếm xem có bao nhiêu nốt D.

Hình 2

Image

Tên của phím nằm bên trái phím D là gì? Còn phím nằm bên phải?

Hãy đàn tất cả các nốt C D E.

Nốt G và A là các phím trắng nằm giữa các nhóm 3 phím đen. Hãy đàn tất cả các nốt G và A.

Hình 3

Image

Tên của phím nằm bên trái phím G là gì? Còn phím nằm bên phải A? Hãy đàn tất cả các phím F G A B.

Bây giờ bạn đã biết tên của tất cả các phím màu trắng nằm trên đàn piano.

 

MyNa - Thế giới Âm nhạc & Máy tính

Đăng nhập

Thống Kê

Đang có 6 khách và không thành viên đang online