Karafun - Tạo bản karaoke đầu tiên - Bước 4: Trang trí hình nền

(10 - bình chọn)


Bước 4: Trang trí hình nền


 

 

 

 

 

Chọn track "Background management".
Có 3 tham số trong các mục chọn (phía bên phải):

· Color là màu nền (mặc định là màu đen). Click vào rồi chọn màu mới. Nếu bạn chọn hình ảnh làm nền thì màu nền này sẽ không có ý nghĩa nữa.

  • Image : Hình trong thư viện sẽ được chọn làm nền. Thư viện sẽ chứa tất cả “đồ chơi” trong bản karaoke của bạn (nguồn âm, hình ảnh, font chữ…). Click và thêm hình vào thư viện (tập tin JPG, PNG hay BMP). Bạn nên lựa hình có định dạng 4:3 (kích thước hình không thể lớn hơn 1024 x 768 pixel). Trình biên tập sẽ tự co dãn hình cho vừa với màn hình nền. Đóng thư viện lại và chọn tập tin từ hộp chọn.
  • Filter color: cho phép tạo một bộ lọc màu cho phần nền.

Ghi chú: Khi bạn di chuyển chuột lên các nhãn chỉ thông số, chúng sẽ chuyển sang màu xanh và được gạch dưới. Một giải thích nhỏ sẽ thể hiện trên thanh trạng thái.

Nhấn chuột phải trên track "Background management" và thêm một event. Chọn event vừa tạo rồi thêm hiệu ứng "Change the filter color" cho event từ danh sách bên phải. Chọn màu mới, sau đó thiết lập thời gian theo giây để thay đổi màu cho bộ lọc (thời gian làm mờ). Đặt con trỏ vị trí phát trước event một tí rồi nhấn phím space bar để xem kết quả.

Hiệu ứng của một event thể hiện suốt bài karaoke hoặc đến khi có một event khác. Điều này áp dụng cho tất cả các loại track và event.

Đăng nhập

Thống Kê

Đang có 13 khách và không thành viên đang online